Category archive

Брой 10/2012 – Патриархът

„WALL POST“ общуване и „LIKE“ комуникация

Възможностите, които предлагат днес комуникационните технологии и социалните мрежи, са наистина необятни. Свободното споделяне на информация – лична и обществена, интересна или скучна, екзистенциална или развлекателна, личностното общуване, групиране според теми, интереси или социалнозначими каузи представляват само някои от щрихите, с които днес можем да характеризираме общуването във виртуалното пространство. Човек присъства в мрежата лично.… Четете нататък

За тази нощ

УВОДНИ ДУМИ Някога много отдавна, толкова отдавна, че чак извън времето, станало това. На Предвечния съвет седели Тримата – Отец, Син и Дух Свети. „И Отец казал на Сина: – Да сътворим човека по Наш образ и подобие. – Да го сътворим, Отче – отговорил Синът, – но той ще съгреши. – Да – казал… Четете нататък

Отиди горе