/

Сваляне на ореолите

Храмът беше величествен. Модерно решение на съвременни католически архитекти за нуждите на една братиславска църковна община. Квартален храм във формата на слънчев часовник, разположен в сърцето на словашката столица. Посланието бе ясно – животът ни трябва да се отмерва чрез светлината в него.

/

Явлението „Unchurched Christianity” в християнските общности в България

В своето историческо развитие християнството е съпътствано от множество богословски спорове и разцепления, вследствие на които се обособяват няколко конфесионални течения – ориенталските ортодоксални църкви, православие, римокатоличество, протестантство, англиканство и маргинално християнство.[1]Това е едно от доказателствата за изключителна динамичност в развитието на християнството

//

До Харвард и обратно, или за преподаването как да бъдеш свободен

Разговор със Стефка Кънчева Наскоро един политолог в свой коментар по повод новопоявилата се държавна стратегия за вис­шето образование каза, че образованието у нас произвежда уплашени и зависими, а не уверени в себе си и независими хора. Дали тези думи са верни

1 9 10 11 12 13 15