Category archive

Полемично - page 4

Последствията от Covid-19 епидемията за постиндустриалните общества

Изминалата 2020 г. постави постиндустриалните общества пред особено предизвикателство – епидемията от СОVID-19. Тези нови предизвикателства определено промениха и ще продължават да… Четете нататък

Отиди горе