//

За значението на превода и историята на втория синодален превод на Библията

Съвременните информационни технологии и образователни методи дадоха силен тласък в преводаческата дейност. Компютърните системи вече осигуряват неограничен достъп до бази от данни, събрали словното богатство на различни езици. Може ли обаче компютърът да измести дейността на преводачите, да се превърне в техен

/

Психоактивните вещества

ИСТОРИЯТА За употребата на психоактивните вещества (ПАВ) се споменава още в египетските йероглифи, датиращи от 5000 г. пр. н. е. Няколко находки от палеолитната ера също доказват, че още тогава хората са използвали халюциногени.

1 11 12 13