Category archive

История и религии - page 3

Подвигът на Борис (Енвер) и Серафим (Ешреф) Хакъеви, пострадали за Христа през 1913 г.

в Брой 4/2016 - Помаците и корабът, който не стига до брега/История и религии

Димитър Левов Тези новомъченици се родили в българомохамеданското семейство Хакъеви в гр. Даръдере (дн. Златоград, Смолянска област). Къщата им се намирала в махалата „Голяма река” до църквата „Св. Георги”. Най-големият от тримата братя Хакъеви, Енвер, се родил около 1870 г. От малък се проявил като буден и ученолюбив. В спомените на съвременниците си е останал…

Четете нататък

Българи мохамедани

в Брой 4/2016 - Помаците и корабът, който не стига до брега/История и религии

Васил Кънчов Видeхме, че доклe турцитe покорявали Балканския полуостров, много от градското население се е турчило за да спаси живота си и имота си. Това е ставало и в българскитe земи[1]. Потурченитe граждани обаче скоро се сливали с турскитe прeселенци и изгубвали езика си.  Слeд покоряването на Полуострова султанитe се грижили да осигурят османската власт…

Четете нататък

Червените яйца на Великден

в Брой 3/2015 - Христос воскресе!/История и религии

Днес традицията да се сборим с яйца след църковната служба на Великден е запазил мястото си в честването на празника, но само като външни действия, докато значението им е забравено. Всички български традиционни обредни действия на Великден, и по-специално боядисването на яйца и сборването с тях, носят семантична (знакова) натовареност и символика.

Четете нататък

Отиди горе