/

Страници от историята на Руската църква в София

Скъпи приятели, Този текст разказва историята на руската православна общност в България и историята на храма „Свети Николай Чудотворец“, познат на всички като Руската църква в София. Много от вас може би пазят детски и студентски спомени още от времето на комунистическия

/

Иконографията на Рождество Христово

Иконата винаги е богослужение в цветове. Символично, образно иконата изразява основите на църковното учение за събитията, отобразява литургическите традиции. Иконата неразривно е свързана с текста на Евангелието. Празнуването на Рождество Христово се е установило в IV век. Дотогава се е празнувал празникът

/

Божията майка

В свещеното Писание има запазено сведение за Божията майка дотолкова, доколкото нейната личност се намира във връзка с историческата личност на въплътилото се Слово – на нашия Господ Иисус Христос. Но виждаме, че с историческото развитие на Църквата започват да се появяват

1 2 3 14