Category archive

Християнство - page 2

Атеистичните делюзии: въведение

в Брой 6/2020 - Кой е Христос в Литургията/Християнство

Тази книга в никакъв случай не е безпристрастен исторически труд. Пълната безпристрастност е невъзможна задача дори и за най-трезвия историк, тъй като писането на история по необходимост изисква изложението на причини и следствия, а това само по себе си вече представлява акт на интерпретация, който по своята природа никога не може да бъде напълно лишен…

Четете нататък

Тайнството на Кръста в светлината на православната есхатология

в Брой 5/2020 - Кръстът и славата/Християнство

Когато става дума за тайнството на Кръста, при много християни  се създава впечатлението, че се визира само кръстната жертва на Голгота, а също така, говорейки за есхатологията, ние се отнасяме към събитията от Есхатона (последните неща) като към такива, които ще се случат в бъдещето на историята. Двете фрази обаче – “тайнството на Кръста” и…

Четете нататък

Разговор за Камъка

в Брой 4/2020 - Маски/Християнство

Веднъж един професор извика при себе си пишещия Сказанието, което, любезни читателю, стои пред погледа ти, и започна да му разказва как е посетил стареца Исидор и как старецът го е изповядал. Споменът за тази изповед бе силно развълнувала душата на професора; и той дълго не можеше да намери подходящите думи, затова многократно се връщаше…

Четете нататък

Отиди горе