Category archive

Български вдъхновения - page 14

Левски – феноменология на надеждата

140 години от обесването на йеродякон Игнатий – Васил Левски За Левски би трябвало да се пише светло и с радост. Трагично завършва животът му, пътят му прекъсва страшно и черно. Но присъствието му носи светлина. Светлина. И тя не е само отвъдна. Примиряваща. Левски е победителят в историята, която пише с кръвта си. Дори това… Четете нататък

Отиди горе