/

Екатерина Каравелова между трагизма и величието

Името на Любен и Петко Каравелови е достатъчно знаменито да бъде носено с гордост от всяка жена, Екатерина обаче прибавя към него нов блясък, нов лъч на безсмъртие. На 21 октомври 1960 г. в семейството на Стоянка и Велико Пеневи се ражда

//

Левски – феноменология на надеждата

140 години от обесването на йеродякон Игнатий – Васил Левски За Левски би трябвало да се пише светло и с радост. Трагично завършва животът му, пътят му прекъсва страшно и черно. Но присъствието му носи светлина. Светлина. И тя не е само отвъдна.

1 12 13 14