/

От преобразуване на пола към преобразуване на човека

Мартѝн Ротблат, роден Ма̀ртин Ротблат, през 2014 на корицата на списание Ню Йорк е обявен за „най-високо платената жена изпълнителен директор в Америка.“ Основател на сателитното радио Сириус, през 1994 година Ротблат избира да се подложи на радикална оперативна интервенция за смяна на пола.

/

Новото поколение човешки права: право на промяна на пола

Необходимостта от правно регулиране на смяната на човешкия пол възниква едва след като тя стана реално възможна. Развитието на медицината, генетиката и нанотехнологиите позволи напълно нови социални явления, свързани с властта и свободата, която човек притежава по отношение на своето тяло. Тези

/

Становище на Светия Синод на БПЦ–БП относно понятието „пол“

С Т А Н О В И Щ Е НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ Относно: Конституционно дело № 6 от 2021 г. във връзка с Определение № 2 от 29.04.2021 г., с което Конституционният съд на РБ е