/

Последствията от Covid-19 епидемията за постиндустриалните общества

Изминалата 2020 г. постави постиндустриалните общества пред особено предизвикателство – епидемията от СОVID-19. Тези нови предизвикателства определено промениха и ще продължават да променят и в бъдеще социалния и политическия облик на съвременния свят. В представения научен анализ ще се опитаме да формулираме

/

Смеем ли да се надяваме на спасение за всички?

Бог не е някой, който си отмъщава за злото – Той поправя злото Св. Исаак Сириец „Любовта не може да понесе това“ Има въпроси, на които, поне при сегашното състояние на нашето познание, не сме в състояние да отговорим. И все пак,

/

Молитвата преодолява трагизма

Понятието трагедия срещнах за първи път в юношеските си години, и то не в си жизнения опит, а в книгите. Представата ми тогава бе следната: пред ума на човека се разкрива нещо, което го привлича докрай. В древни времена предмета на стремленията