/

За духовните пластове на модерния човек

  Мисля, че и във всекиго от нас живеят тези трима: езичникът, старозаветният и новозаветният човек. Техните взаимоотношения, борбата им, по-голямата или по-малка развитост или закърнялост на едни или други слоеве – всичко това е динамиката на нашия индивидуален и обществен живот.

/

Измолихме Петя

Олга Савелиева Лекарката се казва Ирина. Говори се, че е много добра в професията си. Беше ни провървяло. Нито веднъж не бях виждала лицето й. Винаги беше с маска и очила. Работи като инфекционист. Добър инфекционист и лош психолог. През цялото време

//

Игумен Нектарий (Морозов): Просто да станеш добър човек

Вероятно още тук трябва да направим уточнение: какво всъщност означава този израз? Митрополит Вениамин (Федченков) обичаше да открива около себе си добрите хора и с радост констатираше, че те са много. Той даже озаглави една своя книга така: „Добри хора”. Но това