/

Как укротявах „жабата” в мен

Всички ние идваме от детството – самият живот много пъти потвърждава този израз. Моето детство съвпадна с годините на Брежневото управление в далечно горско селище с население няколко хиляди души. Много жени в селището бяха обединени от едно – икономията от себе

//

Библиотекарят в началото на България

Не знаем много за него. Фрагментите от живота му не са достатъчни да нарисуваме картината на неговия живот с всичките му багри. Личността му не е толкова значима, колкото й е нужно на историята, за да обърне към него благосклонното си лице.