Category archive

Брой 8/2013 – Целомъдрие

Ново предизвикателство пред християнския монотеизъм – вяра в Бог майка

РЕЛИГИИТЕ В БЪЛГАРИЯ рубрика на богослова Жасмина Донкова В последните няколко години Европа, и в частност България, стана притегателен център не само… Четете нататък

Отиди горе