/

ПЕТЪР ДИНЕВ – човекът богатство

Кое може да накара един човек да се зарови в хиляди страници старинни песнопения от византийската невмена нотация, за да ги преведе на съвременен музикален език, във време, когато другите маршируват по улиците на града, предвождани от генералите си, когато „кафявата чума”

/

Патриарх Кирил между Кирил „патриарх български“ и „праведник на народите“

Мнозина се позовават на непълната достоверност на историята, на определения неин субективизъм, на тенденциозната гледна точка на хронистите, за да омаловажат или възвеличат исторически личности, събития, процеси. Историческият субективизъм е доказуем дотолкова, доколкото човек, вглъбил се в съответното време, може да разпознае

/

Жените в Новия Завет

Д-р Предраг Драгутинович В Новия Завет често срещаме имена на жени, които са играли важна роля в раннохристиянската Църква. Каква точно е била ролята на жената в Църквата според свидетелствата на новозаветните текстове? Как трябва да разбираме думите на апостола, че жените