Category archive

Брой 2/2010 – Еволюция или Сътворение - page 5

Идейните системи

Идейни системи – философии, религии, политически идеологии и др. Съвкупност от възгледи и представи, образуващи цялостна система, която се опитва да обясни света (наивно или научно) и/или да даде някакви норми на поведение – морални, етични, правни и др. Четете нататък

Отиди горе