Category archive

Брой 5/2010 – Градовете и ние - page 3

Месене на хляб, вяра и приятелства

Хлебна къща „Св. Христофор“ – Габрово В топлия следобед на 9 май 2009 г. за сетен път стоях пред олющената фасада на дюкяна за зеленчуци на моята прапрабаба. Спомнях си как като дете нейната дъщеря, прабаба ми Райна, заставаше на стъпалата на дюкяна към улицата и пържеше бухтички, с чийто аромат събираше децата в квартала… Четете нататък

Човек трябва да бъде интелигентен

Човек трябва да бъде интелигентен. А ако професията му не изисква интелигентност? Ако не е могъл да получи образование поради стечение на обстоятелствата? Ако обкръжаващата среда не му позволява? Ако интелигентността ще го направи „черна овца” сред неговите колеги, приятели, роднини и ще му попречи да изгражда близки отношения с хората? Не, не и не!… Четете нататък

Християнските катакомби

Символът на една епоха в историята на вярата Християнските катакомби са известни в историята и културата на човечеството като символ на едно тежко и трудно за християните време.  Те символизират годините на гонения над християните, които в Римската империя през първите векове на Христовата ера не са имали право на публични богослужения и са били… Четете нататък

Отиди горе