/

Християнство и трансхуманизъм

Човекът се е научил да се справя с много проблеми и неустроеност на своето битие, но не е съумял да преодолее главната си болест – смъртта. Грехопадението на Адам и Ева не само разкъсало връзката на човека с Бога, но и отключило