Menu

пътешествия∙изкуство∙култура∙история∙вяра

Author

Владета Йеротич

Владета Йеротич has 6 articles published.

Акад. Владета Йеротич е сръбски психиатър и християнски мислител, автор на множество книги и статии по темите психология и религия.

Кой изкушава човека?

Съществителното „изкушение” и глаголът „изкушавам” в разговорния език означават „проба”, „опитване” или „пробвам, изпитвам, вкусвам” нещо, докато в християнското учение „изкушение” е едно от централните понятия, означаващо изпитанията, през които всеки човек преминава в живота си. Няма исторически период, през който отделният човек или и цял народ да не се е сблъсквал с най-различни трудности… Четете нататък

За духовните пластове на модерния човек

  Мисля, че и във всекиго от нас живеят тези трима: езичникът, старозаветният и новозаветният човек. Техните взаимоотношения, борбата им, по-голямата или по-малка развитост или закърнялост на едни или други слоеве – всичко това е динамиката на нашия индивидуален и обществен живот. Какво всъщност представлява и какво значение има за човека всеки от тези слоеве?… Четете нататък

Християнската вяра и човешката природа

Все още не е възможно да се постигне съгласие между теориите на християнската и научната антропология за изначалната природа на човека, въпреки опитите на някои протестантски и католически учени (между последните дълго привличаха вниманието произведенията на католика Тейар дьо Шарден) да намалят с векове прокопаваната пропаст между тези две учения. Колкото и парадоксално да звучи,… Четете нататък

Отиди горе