Author

Рени Железарова

Рени Железарова has 1 articles published.

Рени Железарова е магистър по МИО и клинична социална работа на НБУ София с професионална квалификация - психично здраве. Занимава се професионално с психологическо консултиране и психотерапия. 

Психоактивните вещества

ИСТОРИЯТА За употребата на психоактивните вещества (ПАВ) се споменава още в египетските йероглифи, датиращи от 5000 г. пр. н. е. Няколко находки от палеолитната ера също доказват, че още тогава хората са използвали халюциногени. Четете нататък

Отиди горе