/

Кой дух се явява на спиритистите

Една вярваща ми зададе въпрос: „Кой дух се явява на спиритистите? Ако това е зъл дух, как е възможно те да извършват своите сеанси след дълги молитви, при което многократно се осеняват с кръстното знамение, палят кандило и притежават икони и кръст?