/

Иконографията на Рождество Христово

Иконата винаги е богослужение в цветове. Символично, образно иконата изразява основите на църковното учение за събитията, отобразява литургическите традиции. Иконата неразривно е свързана с текста на Евангелието. Празнуването на Рождество Христово се е установило в IV век. Дотогава се е празнувал празникът