Author

Жасмина Донкова

Жасмина Донкова has 6 articles published.

Жасмина Донкова е богослов, експерт в Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет.

Етническите църкви в България

Явлението „етническа църква” в България Според някои съвременни изследователи това явление е следствие от създаден социален вакуум в обществото, чието предотвратяване се търси с помощта на религията, която се поставя в основата на социални връзки между представители на определен малцинствен етнос.[1] По този начин етническата църква се превръща в интеграционен механизъм, който много точно е… Четете нататък

Явлението „Unchurched Christianity” в християнските общности в България

В своето историческо развитие християнството е съпътствано от множество богословски спорове и разцепления, вследствие на които се обособяват няколко конфесионални течения – ориенталските ортодоксални църкви, православие, римокатоличество, протестантство, англиканство и маргинално християнство.[1]Това е едно от доказателствата за изключителна динамичност в развитието на християнството през вековете, за разлика от статичността на религиите в античния свят. Плод на… Четете нататък

Протестантската общност в България след 1989 г.

ПРОТЕСТАНТИЗМЪТ – ПРЕХОД ОТ СЪЗЕРЦАТЕЛНА МИСТИКА КЪМ СОЦИАЛНО ДЕЙСТВИЕ Идентификационните параметри на религиозната идентичност на протестантизма са зададени от Реформацията[1], чиято историческа значимост се простира не само над европейските, но и над световните обществено-политически събития. Освен че създава и утвърждава нов тип религиозно съзнание, Реформацията задвижва процеси и размества социално-културни пластове, които пренасочват фокуса на човешката… Четете нататък

Отиди горе