Author

Жасмина Донкова

Жасмина Донкова has 6 articles published.

Жасмина Донкова е богослов, експерт в Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет.

Явлението „Unchurched Christianity” в християнските общности в България

В своето историческо развитие християнството е съпътствано от множество богословски спорове и разцепления, вследствие на които се обособяват няколко конфесионални течения – ориенталските… … Четете нататък

Протестантската общност в България след 1989 г.

ПРОТЕСТАНТИЗМЪТ – ПРЕХОД ОТ СЪЗЕРЦАТЕЛНА МИСТИКА КЪМ СОЦИАЛНО ДЕЙСТВИЕ Идентификационните параметри на религиозната идентичност на протестантизма са зададени от Реформацията[1], чиято историческа значимост… … Четете нататък

Отиди горе