Author

д-р Свилен Д. Спасов

д-р Свилен Д. Спасов has 2 articles published.

Генетичната информация – Божиите логоси на Творението

Учението за нетварните енергии на светите Отци е екзистенциално свързано с богословието на логосите, което е развито и формулирано от св. Максим… … Четете нататък

Последствията от Covid-19 епидемията за постиндустриалните общества

Изминалата 2020 г. постави постиндустриалните общества пред особено предизвикателство – епидемията от СОVID-19. Тези нови предизвикателства определено промениха и ще продължават да… … Четете нататък

Отиди горе