/

Библия и биотехнологии (библейско-богословски аспекти)

Когато се говори за биоетика, обикновено се предпоставя идеята, че става въпрос най-вече за етичната страна, която тази съвременна научна и медицинска област покрива. Това до голяма степен е вярно, но от своя страна, когато става дума за християнския и в частност

/

Християнската вяра във възкресението

За невярващото съзнание идеята за възкресението е абсурдна. От тази гледна точка вярата на християните е още по-абсурдна. Показателен е случаят с речта на св. апостол Павел в Атина – център на тогавашна световна философска и интелектуална мисъл. Речта му свършва в

/

Глобализацията и Православната църва

В светлината на Божието Откровение Тази публикация e продължение и опит за поглед от разстоянието на времето, на въпросите, поставени отпреди около десет години в доклад със заглавие „Глобализацията на света и универсалността на Църквата” (Предизвикателства към поместната Църква),  изнесен на православна консултация

1 2 3 4