Author

Николай Бердяев

Николай Бердяев has 1 articles published.

Николай Александрович Бердяев (1874-1948) е руски философ и публицист, основен представител на руския религиозно-философски ренесанс от началото на ХХ век.

Тайната на злото е тайна на свободата

Още поклонението пред тотема е търсене на покровител и избавител от властта на заобикалящия го зъл свят. Рационалистичното съзнание на съвременния човек смята, че главна пречка за вярата в Бога, главен аргумент в полза на атеизма е съществуването на зло в света и поражданите от него скърби и мъки. Трудно е, изглежда, да се примири… Четете нататък

Отиди горе