Author

Архим. Андрей Конанос

Архим. Андрей Конанос has 2 articles published.

Архим. Андрей Конанос е роден през 1970 г. в Мюнхен (Германия), а от 1977 г. живее в Атина. Завършва класическа гимназия и Богословския факултет на Атинския университет. Канен е като лектор в много градове на Гърция, Кипър и САЩ. През 2014 г. на български език излезе сборникът "Укрепи душата си", включващ 7 негови беседи.
Отиди горе