/

Как оправдаваме насилието

Свещеник Александър Данилов за това как да останем хора Как да не престанем да чувстваме болката на другите? Как да останем хора в тези стремително променящи се обстоятелства? За това говори свещеник Александър Данилов.  Как оправдаваме насилието Много често наблюдавам как оправдаваме