Този въпрос

в Брой 3/2015 - Христос воскресе!/От редактора

Iliana AlexandrovaУВОДНИ ДУМИ

Ако Христос не е възкръснал от мъртвите, вярата ни е празна, празна е и проповедта на християнството. Така казва апостол Павел в посланието си до коринтяните. Радикални думи, далече отвъд върбата на Цветница и записването на имена в църквата – „за здраве и късмет”.

Под всичко, което може да се каже в духа на църковното Предание, под историческите, културологични и етнографски факти, свързани с празника на Възкресението, и богословските изяснения на смисъла му, дълбоко-дълбоко пулсира живецът на единствения истински въпрос: вярвам ли във Възкресението? Въпрос, на който се отговаря само лично.

Посилна ли е изобщо вярата в това чудо? Защото със сигурност не е померна на ума ни. Разбираме ли докрай за каква вяра говори Евангелието и дали това е нашата вяра? Възможна ли е изобщо да се вярва в нещо толкова далече от ума, без някакви знаци, доказателства… „Иудеите искат личби, и елините търсят мъдрост, а ние проповядваме Христа разпнатия, Който за иудеи е съблазън, а за елини безумство, пък за самите призвани, както иудеи, тъй и елини – Божия сила и Божия премъдрост.” Как така?

С други думи – какво ни прави християни. Дали е съгласието да мислим и да живеем по определен начин, който считаме за правилен. Или е точно онова „безумство на проповедта”, с което Бог спасява вярващите, понеже премъдростта Му не се побира в светската мъдрост…(срв. 1 Кор.: 21). Безумие, което преобръща устоите на всяка тукашна правилност и неправилност, и е толкова необяснимо, защото се корени в една отвъдна реалност – смърт­та и възкресението на Богочовека, Христовата жертва, която побеждава човешката смърт.

Целият човешки живот е съзнателно или не­осъзнато обикаляне около този въпрос – вярваме ли във Възкресението. Човешката душа, казва един църковен писател – е християнка по рождение. Тя не може да си спести този въпрос, дори разумът да страни от него. И в това движение постепенно разбираме – този въпрос не се отговаря, а се преживява.

На празника Възкресение ни се дава да преживеем част от отговора. В минутите, в които, както казва друг автор, осъзнаем, че човешките думи никога нищо не са обяснявали. В мига, когато краткото твърдение „Христос воскресе! “ се понася от умовете и най-вече от сърцата на събраните познати и непознати, вярващи и невярващи хора в храма. И когато, извън всякакви аргументи на разума, в светлината на Пасхалната нощ човек провиди за малко в сърцето си нетленната светлина на Божието присъствие в света. И се зарадва… без докрай да разбира защо.

В тези минути сме поканени по благодат да преживеем онова, което екзистенциалният опит не е в състояние да ни потвърди докрай: истината, че „старото премина и ето – всичко стана ново”, истината, че

Христос възкръсна от мъртвите,
със смъртта си смъртта победи
и на тези, които са в гробовете,
живот подари.

Христос воскресе!


Илиана Александрова

 

Svet3-2015Какво още можете да прочетете в новия брой на СВЕТ:

Спомняй си за Христос, св. Николай ВЕЛИМИРОВИЧ

Из „120 въпроса и отговора от християнската психотерапевтична практика“, Владета ЙЕРОТИЧ

„Кинематограф с живущи изображения“ – 100 години българско кино, Маргарита ДРУМЕВА

 

…и още любопитни статии за пътешествия, вяра и култура.

 

 

 

Илиана Александрова
Latest posts by Илиана Александрова (see all)

Последни от Брой 3/2015 - Христос воскресе!

Великден

Всички бяхме вече готови, облечени в ново от глава до пети, и
Отиди горе