За нас

главен редактор:
Илиана АЛЕКСАНДРОВА

редакция:
Пламен СИВОВ
Мариян СТОЯДИНОВ
Тодор КИЧУКОВ
Андрей РОМАНОВ

дизайн на електронното издание:
Гергана ИКОНОМОВА

координатор
Сандра КЕРЕЛЕЗОВА

Дарение за сайта