Уважаеми дами и господа,

Когато България се присъедини към Европейския съюз в началото на тази година, Съюзът прие не само нов член, но и нова азбука.

Като комисар, отговарящ за многоезичието, за мен е удоволствие и чест да бъда днес тук и да участвам в честванията на българския език и кирилицата.
През вековете България е издигнала високо в славянския свят кирилицата и културата, свързана с тази азбука. Старобългарският език става основа за създаването на универсален литературен славянски език. България днес предприе още една историческа стъпка: присъедини кирилицата към семейството на ЕС.

През тази година имаме много поводи да празнуваме. Съвсем наскоро
отбелязахме 50-ата годишнина от подписването на Римския договор. Това също бе празник за многоезичието, което е един от основните принципи на Съюза от самото му основаване.

Принципът на „единство в много­образието“ е основен за Европейския съюз – многообразие от езици, култури, традиции и, ако мога да добавя, на азбуки. Нашето езиково многообразие е споделено богатство, което Европейската комисия изцяло подкрепя. Като съхраняваме и тачим нашите различни национални езици, ние укрепваме многоезична Европа. Кирилицата и българският език ще допринесат за културното многообразие, което прави Европейския съюз уникален. Владеенето на няколко езика е важно за Европейския съюз като цяло, за всяка страна и за всеки човек. Многоезичието създава икономически възможности, обогатява културния живот и ни помага да намираме работа и да се развиваме професионално. Когато знаем други езици, по-лесно създаваме нови приятелства и разширяваме кръгозора си.

Изучаването на чужди езици е много повече от това просто да знаеш
английски – важно е да се изучава всеки език, регионален, малцинствен или световен. И има много начини да се научи: чрез обучение, разбира се, но също така и докато се пътува, като се гледат чуждестранни филми, или дори като се сърфира в интернет. Дори по-важна от това, кои езици да се научат, е способността да се започне изучаването на нови, когато е необходимо: да се научим да учим чужди езици. Не знаем къде децата ни ще трябва да се преместят, за да следват, или за да градят своите кариери. Но когато хората имат желание да изучават езици, те не се обезсърчават от перспективата да научат нов език, за да следват възможностите на пазара и собствените си, променящи се интереси.

2008 година ще бъде Европейската година на междукултурния диалог – добра възможност да насочим на вниманието си към езиците. Ако всички ние заедно насърчаваме крепкото развитие на европейските езици чрез запазване на многоезичието, ще направим най-важния принос за успеха на нашия европейски проект.

Събрали сме се тук пред паметника на светите Кирил и Методий, за да отпразнуваме техните велики постижения и техния дар – кирилицата, вашата национална азбука. Кирил, който е изучавал теология и философия, астрономия, геометрия, реторика и музика, е бил също и истински полиглот – знаел е гръцки, неговия роден език, латински, арабски, староеврейски и славянски език. Нека той ни бъде пример в стремежа ни към разнообразие и многоезичие.

Сигурен съм, че ако светите. Кирил и Методий можеха да ни видят днес, щяха да се гордеят, че кирилицата е приета като трета официална азбука на новообединена Европа. Весело отбелязване на този тържествен ден!

Честит празник!

Леонард Орбан
Европейски комисар по многоезичието
Празнична поздравителна реч,
София, 24 май 2007 г.

Дарение за сайта

Вашият коментар

Your email address will not be published.