БРОЙ 7, 2015: МЕЖДУ СТРАХА И ЛЮБОВТА

Изтеглете Списание Свет 7-2015

Svet7

 

Съдържание на броя

Не умея да обичам, Оксана ГОЛОВКО

Трябва ли да се боим от собствения си страх, Радион ЧЕПАЛОВ

Синът Човешки, откъс от книгата на прот. Александър МЕН

Видях те – фотоизложба (Не)Видими – фотография за социална промяна, Маргарита ДРУМЕВА

Неравнодушните филми на Бинка Желязкова, Маргарита ДРУМЕВА

Дарение за сайта